10. Viikkotehtävän palautus - Expo II valmistelu

Viikkotehtävän tavoiteena on esittää mitä ryhmä on saanut aikaan kurssin aikana (Mitä? Miten?). Tehtävässä on kaksi osaa: pitch ja standi, jotka molemmat esitellään expossa.


Osa 1: Pitch

  1. Valmistelkaa 3 minuutin pitch luennolla annettujen ohjeiden mukaisesti. Pitchin tulee sisältää kuvaus:

   1. Spesifistä ongelmasta jota tiimi pyrki ratkaisemaan, ja ongelman merkityksellisyydestä

   2. Käyttäjäryhmästä johon tiimi keskittyi, heidän keskeisistä tarpeista ja ongelman relevanssista heille

   3. Kehitetystä ratkaisusta ja sen kyvystä vastata käyttäjäryhmän keskeisiin tarpeisiin.

   4. Ratkaisun mielekkyyttä osoittavasta evidenssistä (esimerkiksi testitulokset, käyttäjäpalaute)

  2. Palauttakaa pitch-slidet tähäm palautusboksiin ennen EXPOn alkua (08:00)

Pitch deck toolbox digiversio tästä.


Osa 2: Expo-ständi

  1. Valmistelkaa EXPOa varten ständi, jolla esittelette vierailijoille projektianne ja lopullista prototyyppiänne . Ständin ja esittelyn tulee tarjota kävijälle nopeasti (n. 5min) pitchin ohjeistuksessa mainittuihin kysymyksiin selkeät ja kattavat vastaukset...EXPO II palautus arvostellaan 0-2. Loppuarvostelussa EXPO palautuksen pisteet tuplataan.


2 pisteen toteutuksessa...


… tiimin pitchi ja ständi ovat huolellisesti suunniteltuja sekä antavat selkeät ja hyvin perustellut vastaukset pyydettyihin kysymyksiin

… tehty proto on huolellisesti suunniteltu ja toteutettu ,sekä konkretisoi ratkaisuideaa mielekkäällä tavalla

… tiimi osoittaa perehtyneisyyttä aiheeseen ja pystyy perustelemaan projektin aikana tehdyt valinnat

… tiimi esittelee ständillä projektia aktiviisesti ja mukaansatempaavasti

… tiimin pitchi ja ständi saa vierailijat kiinnostumaan aiheesta0 pisteen toteutuksessa


… pitchin tai ständin toteutuksessa on selkeitä puutteita

… tiimin tekemiä ratkaisuja ei ole perusteltu uskottavasti

… tehty proto on puutteellinen eikä konkretisoi ratkaisuideaa mielekkäällä tavalla

… tiimin perehtyneisyydestä aiheeseen jää puutteellinen kuva ja projektin aikana tehtyjä valintoja ei esitellä tai perustella uskottavasti.