LP4-korvaava tehtävä

  • Perehdy lähipäivä ennakkolukemismateriaaliin ja päivän opetusmateriaaliin (ppt-slidet) sekä Petri Suomalan esitysmateriaaliin.
  • Jos olit pois aamupäivän, niin pohdi niitä asioita, joita olemme käsitelleet lähipäivässä aamupäivän aikana (Reflektio). Huomioi myös ryhmien tuotokset.
  • Jos olit pois iltapäivän, niitä pohdi niitä asioita, joita olemme käsitelleet lähipäivässä iltapäivän aikana (opettajan asiantuntijuus ja sen kähittäminen).
  • Palauta kirjoituksesi tähän palautuslaatikkoon (1-3 sivua), DL 4.12.2020.

Muistathan palauttaa viimeisen version esseestäsi; DL 4.12.2020

Tee lisäksi reflektiopalaute, joka löytyy MyCoursesin etusivulta DL 29.11.2019. Ja anna vielä virallinen webropol-palaute, joka myös löytyy MyCoursesn etusivulta, DL 4.12.2020.