Tentti 26.8.2021 kello 16:30 - 18:30

Due: Thursday, 26 August 2021, 6:30 PM

Seuraavassa ovat tenttikysymykset kahtena saman sisältöisenä versiona, MS-Word ja PDF. Vastaus on palautettava jommassa kummassa näistä tiedostomuodoista määräajassa (ellei opiskelija ole saanut perustellusta syystä lisäaikaa 60 minuuttia vastaamiseen).