Tehtävä 4: Tehtävän luominen ja vertaisarviointi

Due: Friday, 7 July 2023, 12:00 AM


Valitse tehtävätyyppi, jota haluaisit kokeilla opetuksessasi. Se voi olla esimerkiksi essee, jonkinlainen ryhmätyö, oppimispäiväkirja, esitys, portfolio, raportti, arvio, miellekartta, tentti kirjan kanssa. Tämän tehtävän ei välttämättä tarvitse olla summatiivinen, koko kurssin osaamistavoitteita mittaava tehtävä, vaan se voi olla pienempi kurssin osasuoritus.  

  1. Selitä, miten käyttäisit sitä opetuksessasi: mikä kurssi, mikä taso, mikä aihe ja mihin kurssin osaamistavoitteisiin se liittyy? Parasta on, jos voit valita todellisen kurssin ja kehittää sille oikeasti käyttöön tulevan tehtävän. Jos et nyt opeta, esimerkkisi voi olla täysin fiktiivinen. 

  1. Miksi valitsit juuri tämän tehtävätyypin? Määrittele sitten kuka arvioi ja milloin. Määritä myös arvioinnin funktio ja tyyppi.  

  1. Lopuksi kirjoita tehtävänanto opiskelijoille. Anna selkeitä, konkreettisia, vaihe vaiheelta eteneviä ohjeita. Normaalisti jakaisit opiskelijoille tehtävänannon yhteydessä myös tehtävän arviointikriteerit, mutta tähän tehtävään ei tarvitse sisällyttää arviointirubriikkia.  Voit tehdä ohjeistuksen suomeksi tai englanniksi huomioiden kurssisi kielen.  

Mitä käytännöllisempi esimerkkisi on, sitä parempi. Voit tehdä ohjeen kirjallisesti tai vaikka video- tai audiotallennuksena, mutta sisällytä palautettavaan tehtävääsi sekä A, B että C –kohdat yläpuolelta. 

OSA 2: Vertaisarviointi

Jaa osassa 1 tekemäsi tehtävänanto kollegasi kanssa ja pyydä vertaisarviointia. Anna kollegallesi myös liitteenä oleva vertaisarviointilomake (huom. kieliversiot suomi/englanti). Arviointilomake löytyy tehtävän rubriikin alta erillisenä pdf-tiedostona.


Palauta sekä osa 1 (vastaukset kohtiin A, B ja C haluamassasi muodossa) että osa 2 (saamasi vertaisarviointi). 

 

Tämä tehtävä liittyy seuraaviin tämän kurssin oppimistavoitteisiin: 

...tutustut erilaisiin arviointimenetelmiin ja muodostat oman lähestymistapasi arviointiin. 

...opit valitsemaan tarkoituksenmukaisia arviointimenetelmiä, jotka ovat linjassa kurssin oppimistavoitteiden kanssa ja tukevat oppimista ja opetusta. 

Tehtävän arviointirubriikki: 

Kriteeristö 

HYVÄKSYTTY 

HYLÄTTY 

Tehtävän rajaaminen ja arviointimenetelmämatriisin soveltaminen 

 

Tehtävässä on selkeästi määritelty tehtävätyyppi, mille/minkä tason kurssille tehtävä on suunniteltu, mitä aihetta se käsittelee sekä mihin kurssin osaamistavoitteisiin se liittyy. Tehtävässä on selkeästi määriteltu, kuka arvioi ja milloin sekä arvioinnin funktio ja tyyppi. 

 

Tehtävässä ei määritellä tai määritellään puutteellisesti tehtävätyyppi, mille/minkä tason kurssille tehtävä on suunniteltu, mitä aihetta se käsittelee sekä mihin kurssin osaamistavoitteisiin se liittyy. 

Tehtävästä ei käy selkeästi ilmi, kuka arvioi ja milloin. Myös arvioinnin funktio tai tyyppi jää määrittämättä. 

 

Perustelu 

 

Tehtävätyypin valinta osataan perustella ja perustelu on looginen suhteessa muihin kurssia koskeviin tietoihin. 

 

Tehtävätyypin valintaa ei perustella tai perustelu ei ole looginen suhteessa muihin kurssia koskeviin tietoihin. 

Käytännön soveltaminen 

 

Varsinainen tehtävänanto on ymmärrettävä ja se sisältää selkeitä, konkreettisia, vaihe vaiheelta eteneviä ohjeita. 

Varsinainen tehtävänanto on vaikea ymmärtää ja ohjeet ovat poukkoilevia tai epäloogisia. 

Vertaisarviointi 

Tehtävä sisältää vertaisarvioinnin. 

Tehtävä ei sisällä vertaisarviointia.