Millaisiin tilanteisiin voin saada apua Aallon psykologeilta?

Esimerkkejä erilaisista tilanteista, joissa opiskelija tulee Aallon psykologin vastaanotolle.

1. Ketkä käyvät Aallon psykologeilla ja miksi?

Täältä voit lukea anonyymejä kuvauksia tyypillisistä ohjausprosesseista. Millaisiin ongelmiin on pyydetty apua, millaisia keinoja on löydetty ja mitä tuloksia ohjauksella on saavutettu? Kuvaukset ovat yhdistelmiä lukuisista henkilöistä, eivätkä kuvaa ketään yksittäistä opiskelijaa.

Katso esimerkit sisällysluettelon kautta, oikealta "Table of Contents" -kohdasta.