1. Kuva-aineistojen haku prosessina


Miten valmistella kuvahakua?
 • Hakuprosessiin kannattaa ottaa mukaan erilaisia kuvatiedonlähteitä, kuten laajoja kulttuuriperinnön tietokantoja, erityisaineistoja, edistyneempiä kuvahakukoneita sekä painettuja aineistoja. Myös käynti kuva-arkistossa voi olla tarpeen.
 • Haut tietokannoista ovat tekstipohjaisia, vaikka tiedontarve on visuaalinen. Hakusanoista ja niiden synonyymeistä, laajemmista ja suppeammista termeistä voi tehdä listauksia ennen hakua (tekijä, kuvan aihe, paikka, ajoitus, jne).
 • Kuvailukäytännöt vaihtelevat eri tyyppisissä kuvatietokannoissa ja kuvapalveluissa. Kuvailun tarkkuus ja laajuus vaihtelee ja voi joutua kääntämään eri kielisiä termejä laajoissa kulttuuriperinnön tietokannoissa.

Tutustu kuva-aineistojen oppaaseen: http://libguides.aalto.fi/vrc

Kuva-aineistojen opas

Kuva: Kuva-aineistojen opas. Aalto-yliopiston oppimiskeskus, Visual Resources Centre.

Oppaaseen kootut kuva-aineistot tarjoavat lähtökohdan hakuihin ja löytöretkiin merkittävien kansainvälisten ja kotimaisten museoiden, kirjastojen ja arkistoken digitaalisista kokoelmista, sekä muista tutkimukselle arvokkaista erikoiskokoelmista.

Oppaasta löytyy kansainvälisiä ja kotimaisia kuva-aineistoja aihepiireittäin (arkkitehtuuri, grafiikka ja kuvitus, muotoilu, tiede ja tekniikka, valokuva, visuaalinen taide, Aalto-yliopiston arkiston kuva-aineistot). 

Aineistot, joissa on lukon kuva  ovat käytettävissä Aalto-yliopiston verkossa ja etäkäytettävissä Aalto-yliopiston käyttäjätunnuksilla.

Aineistot, joissa on sydämen kuva ♥ sisältävät joko kokonaan avoimeen käyttöön tai osittain avoimeen käyttöön lisensoitua aineistoa.


Mistä etsiä kuva-aineistoja?

 • Digitaaliset kuva-aineistot kirjastojen, museoiden ja arkistojen tietokannoissa, joita on koottu kuva-aineistojen oppaaseen
 • Painettujen julkaisujen kuvat
 • Analogiset kuvakokoelmat kirjastoissa, arkistoissa ja museoissa (diat, vedokset, negatiivit, filminauhat)
 • Kaupalliset kuvapankit ja kuvatoimistojen palvelut
 • Avoimen internetin kuvasisältö ja kuvahakukoneet
 • Kuvanjakopalvelut ja sosiaalinen media
 • Taiteilijoiden ja muotoilijoiden omat verkkosivut ja blogit

Miksi kannattaa käyttää kuvatietokantoja?
 • Kuvatietokannat sisältävät usein erittäin korkealaatuisia kuvatiedostoja sekä työskentelyvälineitä, jotka helpottavat aineistojen käyttöä.

 • Internetin hakukoneet eivät löydä museoiden, arkistojen ja kirjastojen laadukkaimpia digitoituja teoksia, koska tietokantojen sisällöt kuuluvat Internetin ns. syvään verkkoon, jonka sisältö ei tule mukaan hakutuloksiin.

 • Internetissä on samasta tunnetusta taideteoksesta todennäköisesti tuhansia eri versioita, jotka ovat kaikki vähän eri tavoin käsiteltyjä. Virallisesta lähteestä löytyy laadukkain ja luotettavin digitaalinen toisinto teoksesta. 

 • Kuvatietokannasta löytyy todennäköisesti luotettavimmat ja täydellisimmät tiedot teoksesta käyttöoikeustietoineen sekä muuta hyödyllistä kontekstitietoa.

 • Tustustu aina kunkin palvelun ja yksittäisen kuvan käyttöoikeuksiin tarkasti, jotta määritellyt oikeudet riittävät omaan käyttötarkoitukseesi.