9. Viittauskäytännöistä

Viittauskäytännöt

Kuva: Viittauskäytännöt. Aalto-yliopiston oppimiskeskus, Visual Resources Centre (CC-BY)


Lähdeluettelo

Lähdeluetteloon lisättävien kuva- ja media-aineistojen viittaustiedot rakentuvat APA-tyylissä seuraavista perustiedoista: 

Tekijä, A. (Ajoitus). Kuvan tai teoksen nimi [Aineistotyyppi]. Saatavuustiedot


Kirjasta otettu kuva:

Munch, E. (1893). The Scream [maalaus]. Teoksessa Hodin, J.P., Edvard Munch (s. 53). London: Thames & Hudson, 1972     

Kuva tietokannasta:

Munch, E. (1893). The Scream [maalaus]. Haettu 15.2.2017 osoitteesta https://www.europeana.eu/portal/en/record/2063612/NO_280_002.html

Lyhyt kuvaviite CC-lisensoituun kuvaan:
TASL = Title, Author, Source, License on hyvä muistisääntö tietojen esitysjärjestykseen, lähteen voi lisätä hyperlinkkinä

The Scream Edvard Munch (CC-BY-NC 4.0)

Lisää esimerkkejä viittauskäytännöistä löytyy kuva-aineistojen oppaasta.