Skip to main content

Tehtävät seuraavaksi kerraksi 5.11.2019

1.  Lokikirjoitus 3, DL 17.10.2019
2. Essee versio 2.0 DL 25.10.2019 

4. Lukutehtävät ennen lähipäivää 4, DL 4.11.2019

Yliopisto-opettajan käsikirja luku. 2. Yliopisto-opetuksen käytäntö ja yliopisto-opettajan ammatillinen kehittyminen (s. 31-45).

Moon Jenny: Reflection in Higher Education Learning (linkki  MyCourses-tilan Materiaali-kansiossa)

Moon Jenny: Guide for Busy Academics No. 4 Learning through reflection  (linkki  MyCourses-tilan Materiaali-kansiossa)

Tynjälä, p. 2005. Konstruktivistinen oppimiskäsitys ja asiantuntijuuden edellytysten rakentaminen koulutuksessa (pdf MyCourses-tilan Materiaali-kansiossa)