Opponointi

Mitä opponointi on?

Opponointi on työn asiasisällön, rakenteen, kielen ja ulkoasun arviointia
myönteisessä hengessä. Opponentin tehtävänä on analysoida kirjallista työtä
kriittisesti ja rakentavasti sekä esittää perusteltuja korjaus- ja
täydennysehdotuksia työhön ja ehdottaa vaihtoehtoisia tapoja käsitellä asiaa.
Opponointia käsitellään luennoilla ja pienryhmissä. Kannattaa lukea myös
oheinen opponointiohje huolellisesti.

Mitä kandiseminaarissa opponoidaan?

Kemian tekniikan korkeakoulun kandidaattiseminaarissa opponoidaan sekä
seminaariesitystä että kirjallista työtä.

Kirjallisen työn opponointi laaditaan oheiselle lomakepohjalle. Raportti
palautetaan viimeistään ke 19.5.

Seminaaritilaisuudessa opponentti kommentoi sekä kirjallista työtä että
esitystä. Lisäksi opponentti valmistelee 2-3 työn sisältöön liittyvää kysymystä,
jotka hän esittää keskustelun avaukseksi seminaariesityksen jälkeen.