Kurssin läpäisyn kriteerit

 • 80% läsnäolo opetussessioissa.
 • Annettujen tehtävien hyväksytty suorittaminen.
 • Prosessin kuvauksen lisääminen oppimispäiväkirjaan. 
 • Liikegrafiikan teoksen tuottaminen kurssidokumentaatioon.
 • Osallistuminen väli- ja loppukatselmointeihin.
 • Palautekyselyn täyttäminen kurssin päätteeksi.


Kurssin lopputuotoksen vaatimukset

Sisällölliset vaatimukset

20 sekunnin mittainen liikegrafiikan tuotos, jossa on käytetty kaikkia neljää eri tekniikkaa:

 • Geometrisia perusmuotoja
 • Liikkuvaa typografiaa
 • Vektorigrafiikkaa TAI kuvitusta
 • Videokuvaa TAI valokuvaa
Kurssityön palautuksen tekniset vaatimukset

 • Yksi video 16:9 kuvasuhteessa
 • Resoluutio: 1920x1080 (vaaka)
 • Kuvataajuus 25 fps
 • Tiedostomuoto: MP4
 • Pakkausmuoto: H.264
Arviointiperusteet
Katselmoinneissa ja loppukritiikissä kiinnitetään 
huomiota ainakin seuraaviin seikkoihin:

 • Idea ja konsepti 
 • Konseptissa pysyminen ja tavoitteiden saavuttaminen
 • Viestin ymmärrettävyys
 • Kyky tunnelman luomiseen
 • Tekninen korkealaatuisuus


Arvosanan määräytyminen

 

 

Konsepti = 33.3% 
Prosessin kuvaus = 33.3%
Lopullinen video = 33.3%

4–5

Konsepti on sekä ytimekäs että kekseliäs, soveltaen oivaltavasti opetuksessa esiteltyjä liikkuvan kuvan ilmaisukeinoja. Taustoitus on laajaa. Logline ja ydinsanoma täydentävät toisiaan oivaltavalla tavalla.

Opetuksen sisällöt sekä kirjoittajan oppimisprosessi on kuvattu selkeästi ja oivaltavasti. Tuotantoprosessin kuvaus on havainnollinen ja osoittaa paitsi ongelmanratkaisukykyä, myös paneutumista aiheeseen sekä määrätietoista kokeilua, arviointia ja kehitystä.

Video on toteutettu teknisesti ja taiteellisesti oivaltavasti ja asetetut tavoitteet on saavutettu sekä ylitetty. Tekninen toteutus on moitteeton. 

3

Konsepti on toimiva ja perusteltu, käyttäen hyväkseen opetuksessa esiteltyjä ilmaisukeinoja. Aiheen taustoitusta on käytetty. Logline ja ydinsanoma tukevat toisiaan.

Oppimispäiväkirjasta ilmenevät  opetuksen sisällöt viikottain yleisellä tasolla sekä kirjoittajan oma oppimisprosessi, ongelmanratkaisukyky ja kyky reflektoida ja soveltaa opetuksen aiheita yleisellä tasolla. Tuotantoprosessi on dokumentoitu yleisellä tasolla.

 

Tuotanto vastaa tehtyä suunnitelmaa.

Teknisesti moitteeton toteutus: ei puutteita tiedosto- tai pakkausmuodossa, kuvataajuudessa, kuvasuhteessa tai pikselikoossa. 

1–2

Konsepti on keskeneräinen, tai ei käytä liikkuvan kuvan ilmaisukeinoja. Taustoitus on puutteellista. Logline ja ydinsanoma ovat joko liian samankaltaisia tai irrallisia toisistaan.

Oppimispäiväkirja on keskeneräinen tai kirjoitukset ovat liian yleisellä tasolla.

Yhteys konseptiin on heikko ja ydinsanomaa on vaikea ymmärtää. Teknisesti puutteellinen toteutus. 

0

Ei konseptia tai konsepti on selkeästi irrallinen lopullisesta toteutuksesta.

Ei palautuksia tai palautukset väärästä aiheesta. 

 

Ei videota tai tiedosto ei ole teknisesti esityskelpoinen. 
Last modified: Monday, 29 May 2023, 8:54 PM