Kirjallinen koe - yleiset ohjeet Aalto-yliopisto

Koe koostuu kahdesta osasta. Kokeen yhteenlaskeettu sanamäärä on n. 200 sanaa


1. Ensimmäisessä osiossa reagoit ruotsiksi ruotsinkieliseen tekstiin. Kyseessä voi olla esimerkiksi sähköpostiviesti. Sanamäärä 50 - 70 sanaa.


Ensimmäisessä osiossa tarjolla on yksi tai kaksi vaihtoehtoa.


2. Toisessa osiossa kirjoitetaan yksi pidempi teksti ohjeiden mukaisesti. Osiossa on tarjolla useampi vaihtoehto. Sanamäärä on n. 150 sanaa.


Kirjallisessa kokeessa tärkeintä on viestin välittyminen. Teksti kannattaa suunnitella hyvin, jotta sen rakenne on looginen ja sitä on helppo seurata.


Suositellut työvaiheet:

  • Suunnittele teksti esimerkiksi ajatuskartan avulla. Suunnittelu kannattaa tehdä ruotsiksi, jotta saat palauteltua mieleen tarvitsemaasi sanavarastoa. Toisessa osiossa voit tarvittaessa vaihtaa tehtävää. Saman asian voi ilmaista monella eri tavalla, eikä kannata juuttua yhteen sanaan. Älä jätä tekstiin suomen- tai englanninkielisiä sanoja.


  • Voit kirjoittaa esimerkiksi raakaversion tekstistä. Mieti tässä vaiheessa lähinnä sisältöä.


  • Teksti kannattaa lukea läpi ja miettiä, että onko se selkeä ja looginen.


  • Tarkasta seuraavaksi kielioppi: sanajärjestys, kongruenssi (substantiivien ja adjektiivien taivutus), määräysmuodot sekä verbien taivutus ja tee tekstiin tarvittavat korjaukset


  • Lue teksti vielä uudelleen läpi ja siirry seuraavaan osioon ja toimi samalla tavalla toisen tekstin kohdalla.


Last modified: Tuesday, 5 May 2020, 3:26 AM