Gör så här

1. Läs vad användarupplevelse (UX) betyder och varför det lönar sig att fästa uppmärksamhet vid saken Användbarhet & UX

2. Sök mera material om temat ur olika synvinklar.

3. Välj en produkt eller en tjänst som du fokuserar på. Det kan vara t.ex. en nättjänst, en nätbutik, en telefon, en app eller vad som helst som är lätt att testa i praktiken.

4. Prova produkten eller tjänsten i praktiken och skriv ned dina egna upplevelser angående användbarheten. Vad fungerar bra? Vad kunde fungera bättre? Har du förslag på ändringar?


Alternativ 1 - skriftlig uppgift (obligatorisk)

- Skriv en text på ca 150 ord och lämna den in i modul 8 "Skriv en text av valfritt slag".

- Efter att du har fått respons av läraren ska du skriva texten på nytt enligt lärarens anvisningar och lämna in den andra versionen på diskussionsforumet i den här modulen..


Alternativ 2 - muntlig presentation (obligatorisk)

- Laga en videopresentation på ca 3 -  4 minuter och lämna den in på diskussionsforumet i modul 6 "Muntlig presentation av valfritt slag".

- Lämna in andra versionen på diskussionsforumet i den här modulen efter att du har fått respons av läraren.


Alternativ 3 - skriftlig eller muntlig uppgift - (frivillig/extra)

- Lämna in din text eller din muntliga presentation (video) på diskussionsforumet i den här modulen.


Läs andras inlägg och kommentera dem samt ställ frågor! Svara på frågor som du får.
Last modified: Friday, 8 May 2020, 12:32 AM