GÖR SÅ HÄR


  • Bekanta dig med gamla och nya förnybara energikällor.
  • Exempel på förnybara energikällor: vind, sol, vatten, geotermisk energi, vågenergi, bioenergi och torv.
  • Länkar:
  • Välj en energiform som du studerar lite närmare.
  • Sök mera information om energiformen i fråga.


Alternativ 1 - skriftlig uppgift (obligatorisk)
- Skriv en text på ca 150 ord och lämna den in i modul 8 "Skriv en text av valfritt slag".
- Efter att du har fått respons av läraren ska du skriva texten på nytt enligt lärarens anvisningar och lämna in den andra versionen på diskussionsforumet i den här modulen..

Alternativ 2 - muntlig presentation (obligatorisk)
- Laga en videopresentation på ca 3 -  4 minuter och lämna den in på diskussionsforumet i modul 6 "Muntlig presentation av valfritt slag".
- Lämna in andra versionen på diskussionsforumet i den här modulen efter att du har fått respons av läraren.

Alternativ 3 - skriftlig eller muntlig uppgift - (frivillig/extra)
- Lämna in din text eller din muntliga presentation (video) på diskussionsforumet i den här modulen.

Läs andras inlägg och kommentera dem samt ställ frågor! Svara på frågor som du får.Last modified: Friday, 8 May 2020, 12:58 AM