Toisen viikon ensimmäisessä osassa käsitellään suoraviivaista liikettä eli liikettä, jonka kuvaamiseen tarvitaan vain yksi koordinaattiakseli. Tässä kontekstissa määritellään nopeuden ja kiihtyvyyden käsitteet, ja tarkastellaan niiden välisiä yhteyksiä, josta seuraavassa osassa yleistetään käsittely useampaan koordinaattiin.

Ensimmäisessä videossa katsotaan, miten keskinopeus ja hetkellinen nopeus voidaan määritellä ja laskea suoraviivaisen liikkeen tapauksessa, jos kappaleen paikka tiedetään. Näitä käsitellään kurssikirjassa kappaleissa 2.1 ja 2.2.

Toisessa videossa seurataan ensimmäisen jalanjäljillä, ja tarkastellaan keskikiihtyvyyden ja hetkellisen kiihtyvyyden käsitteitä. Kurssikirjasta löydät aiheesta kappaleista 2.3-2.5.

Kolmannessa videossa mennäänkin sitten toiseen suuntaan kuin kahdessa edellisessä, ja lasketaan integraalien avulla nopeutta ja paikkaa, kun kappaleen kiihtyvyys tiedetään. Tämä on erityisen tärkeää osata ratkaistaessa mekaanisia ongelmia, koska monissa tapauksissa kappaleeseen kohdistuvat voimat määrittävät kappaleen kiihtyvyyden, jonka perusteella täytyisi sitten osata määrittää kappaleen liike avaruudessa. Aihetta käsitellään myös kurssikirjan kappaleessa 2.6.


Lisämateriaalia

Opetusvideo nopeuden ja vauhdin välisestä erosta:

Last modified: Friday, 9 October 2020, 2:52 PM