Tässä osassa päästäänkin sitten soveltamaan Newtonin liikelakeja oikein olan takaa. Ensimmäisenä käsittelyyn otetaan ns. tasapaino-ongelmat, joissa kaikki kappaleet ovat tasapainotilassa. Nämä ovat lienee yksinkertaisimpia tilanteita, koska kaikki kappaleet ovat joko paikallaan tai tasaisessa liikkeessä. Näitä on käsitelty myös kurssikirjan kappaleessa 5.1.


Toisessa videossa hairahdutaan tasapainotiloista dynaamisiin ongelmiin, joissa kappaleet  voivat olla myös kiihtyvässä liikkeessä. Nämä ovatkin jo sitten huomattavasti mielenkiintoisempia --- ja haastavampia --- ongelmia ratkaistavaksi! Mutta ei se mitään: In Newton we trust! Dynaamisista ongelmista kerrotaan myös kurssikirjan kappaleessa 5.2.

Kolmannessa videossa puhutaan yleisemmin liikeyhtälöiden muodostamisesta ja niiden ratkaisemisesta. Yleisesti ottaen Newtonin lait johtavat helposti hyvin monimutkaisiinkin toisen asteen kytkettyihin differentiaaliyhtälöryhmiin, joita on mahdotonta analyyttisesti ratkaista. Näissä tapauksissa täytyy turvautua numeerisiin menetelmiin. Käydäänpä siis läpi myös yksi vielä suhteellisen yksinkertainen esimerkki tietokoneen ja numeeristen menetelmien hyödyntämisestä, ja saadaan GeoGebra jumiin...Lisämateriaalia

Lepokitkademonstraatio - Demossa näytetään, kuinka tarpeeksi suurella kallistuskulmalla kitkavoima ei enää riitä pitämään laatikkoa paikallaan. Video kertoo myös, kuinka kaltevan tason ongelmia kannattaa lähteä ratkaisemaan.


Last modified: Friday, 9 October 2020, 2:52 PM