Hållbar utveckling

Målet med den här uppgiften att du lär dig kommunicera om hållbar utveckling, med särskilt fokus på din egen bransch.


1. Sök information om något som har med hållbar utveckling att göra, gärna i din egen bransch. 

Material hittar du t.ex. här på Smart svenska.


2. Processera materialet t.ex. med hjälp av en mindmap, en SWOT-analys eller på ett annat sätt. Tips hittar du här.


3. Förbered en presentation eller skriv en text som du lämnar in på diskussionsforumet i den här modulen.

Läs andras inlägg och kommentera dem samt ställ frågor! Svara på frågor som du får.Last modified: Friday, 7 August 2020, 6:41 AM