Målet med den här uppgiften är att lära sig att presentera en produkt för andra.

1. Välj en produkt som du presenterar. Det kan också vara frågan om en applikation eller tjänst.

2. Välj om du vill göra en skriftlig eller en muntlig produktpresentation.

3. Kom o.ch presentera din produkt på Zoom-lektionen!


TIPS:

Du kan till exempel berätta om följande saker:
1)Hurdan är produkten/appen/tjänsten? Beskriv.
2)För vem är produkten/appen/tjänsten avsedd? Målgruppen?
3)Hur fungerar produkten?
4)Vilka fördelar och nackdelar har produkten?
5)Varför borde man skaffa en sådan produkt?

Skriv en text eller laga en presentation. I presentationen kan du tillägga ljud eller video om du vill öva muntliga kunskaper!

Lämna in på diskussionsforumet i den här modulen.


Läs andras inlägg och kommentera och ställ frågor! Svara på frågor som du får.
Last modified: Friday, 7 August 2020, 6:43 AM