Yleiset ohjeet:

 • Tehtävä etätyö sovitaan oman ryhmän assarin kanssa. Työt ovat yksilösuorituksia.
 • Etätyö on samalainen kuin lähilabratyö, mutta mittaustulokset on annettu valmiina.
 • Etätyö palautetaan MyCoursesissa viimeistään ti 6.4.
 • Vastaukset voi kirjoittaa myös erilliseen tiedostoon vastauslomakkeen sijaan. Pdf-tiedostot ovat suositeltavia, mutta kaikki yleiset tiedostomuodot, kuvat yms. käyvät myös.
 • Etälabratöiden arviointi on sama kuin tavallisten labratöiden (max. 8 p / labratyö).
 • Labraryhmän assistentti antaa palautteen MC:ssä.

Ohjeita työn tekemiseen:

 • Etälabratöiden materiaalit löytyvät tältä sivulta. Työn ohjeesta löytyy oleellinen teoria sekä erityisesti kohta "6. Tulosten käsittely", jossa määritellään työssä vaaditut asiat.
 • Jokaisesta työstä on esittelyvideo mittausten tekemisestä ja mahdollisesti myös tulosten käsittelystä. Videot sisältävät vinkkejä työn tekemiseen!
 • Mittaustulokset on valmiiksi täytetty alla oleviin vastauslomakkeisiin sekä osittain annetettu erillisinä liitteinä (Excel ja txt-muodoissa). Liitteissä ei ole kaikkia yksittäisiä mittausarvoja vaan lähinnä funktiomittausten tulokset.
 • Työstä on tarkoitus tehdä kaikki osiot: esitehtävät, hypoteesit, tulosten käsittely ja pohdinnat.
 • Esitehtäviä ei tarvitse palauttaa etukäteen.
 • Hypoteeseissa on valmiiksi annettu testauksen havainnot. Tehtäväksi jää perustella fysiikan avulla, miksi asia menee niin. Varsinaista etukäteishypoteesia ei tarvitse tehdä, vaikkakin sillä tavalla saattaa oppia enemmän (jos ei katso heti vastausta).
 • Muistakaa palauttaa myös kaikki ohjeen kohdassa "6. Tulosten käsittely" pyydetyt kuvaajat.
 • Apua analyysiin ja kuvaajien piirtämiseen saa Yleinen materiaali-sivulta löytyvistä kalvoista, videoista ja pikaoppaista.

Työkohtainen materiaali

Työ 20 Permittiivisyys | Video (mittaus) | Ohje | Vastauslomake | Mittaustulokset (Excel)
| Mittaustulokset (txt)
Työ 21 Vaihtovirtapiiri | Video (mittaus) | Ohje | Vastauslomake | Mittaustulokset (Excel)
| Mittaustulokset (txt)
Työ 22 Solenoidin magneettikenttä
| Video (mittaus) | Ohje | Vastauslomake | Mittaustulokset (Excel)
| Mittaustulokset (txt)
Työ 23 Toroidin magneettikenttä
| Video (mittaus) | Ohje | Vastauslomake | Mittaustulokset (Excel) | Mittaustulokset (txt)
| Simulaatiotulos
Last modified: Friday, 28 May 2021, 3:48 PM