Laboratoriotöistä voi saada enintään 20 pistettä kokonaisarvosteluun. Vähimmäisvaatimus on kahden laboratoriotyön suorittaminen hyväksytysti. 

Laboratoriotöistä on saatavilla yhteensä 20 pistettä. Pisteet jakaantuvat siten, että harjoittelupaketista on tarjolla 4 pistettä ja laboratoriotöistä (2 kpl) 8 pistettä / työ.

Kurssitenttiviikon jälkeen suoritetuista töistä ei kerry pisteitä. Laboratoriotyöt sekä niistä kerätyt pisteet ovat voimassa seuraavan kurssitoteutuksen loppuun saakka (mukaan lukien kurssin jälkeinen kurssitentti).

Pisteiden vaikutus kokonaisarvosteluun selviää kurssin kurssiesitteestä.


Laboratoriotöiden pisteet jakautuvat seuraavasti:

Harjoittelupaketti (max. 4 p)

Harjoittelupaketti on kurssikohtainen eli se suoritetaan jokaisella kurssilla erikseen
 o
Harjoittelupaketti suoritettu viimeistään ti 23.3.: 0-4 p
 o
Harjoittelupaketti suoritettu myöhemmin tai ei ollenkaan: ± 0 p


Laboratoriotyöt (max. 8 p/työ)

Laboratoriotöissä arvioidaan kuutta osa-aluetta:

Esitehtävät (max. 1,5 p)
 o
kysymyksiin vastattu oikein ja huolellisesti

Hypoteesit/testaus (max. 2 p)
 o
hypoteesit perusteltu fysiikan avulla (hypoteesin ei tarvitse olla oikein!)
 o
  testaus selitetty ja perusteltu fysiikan avulla, mikä meni pieleen, jos hypoteesi oli väärin

Tulosanalyysi (max. 1,5 p)
 o
analyysin oikeellisuus
     -
oikeiden menetelmien käyttö
     -
virheellisten mittaustulosten huomiointi
 o
tuloksien ilmoitustarkkuus ja yksiköt


Virhearviointi (max. 1 p)
 o
virhetarkastelu tehty oikeaoppisesti siltä osin, kun sitä vaaditaan

Kuvaajat (max. 1 p)
 o
Muodollisesti oikeaoppiset kuvaajat

Loppupohdinnat (max.  1 p)
 o
pohdinnat perusteltu hyvin ja mahdolliset kirjallisuusarviot tehty huolellisesti

Last modified: Monday, 1 March 2021, 12:54 PM