Tulevaisuuden epävarmuus – kun maailma muuttuu 

Kun päätit pyrkiä ja pääsit Aalto-yliopistoon, omat tavoitteesi saattoivat olla sen kaltaisia kuten kehittyä ihmisenä ja yhteiskunnan jäsenenä, löytää ammatti-identiteetti, oppia työroolin käytännön taitoja, saada kiinni oman urapolun kulmasta, onnistua elättämään itsensä ja ruokkia perheensä, löytää omannäköinen elämäntyyli.

Koronapandemia muutti asioita. Aiemmassa normaalissa opiskeltiin pääosin kampuksella, nyt voit edetä opinnoissa riippumatta siitä, missä istut. Aiemmassa normaalissa vietit vapaa-aikaasi monissa erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa, nyt sinun pitää harjoittaa fyysistä etäisyyttä niiden kanssa, jotka eivät jaa asuntoasi. Yksinäisyyden tunne voi aiheuttaa stressiä ja ahdistusta. Hämmennys siitä, mitä tulevaisuus tuo, voi nakertaa mielenrauhaa.

Tulevaisuuden paradoksi on, että pyrimme suunnittelemaan ja hallitsemaan sitä, vaikka ennakoimattomuus on osa tulevaisuuden käsitettä. Nykyhetki on aina avoinna toisesta päästä tuntemattomaan. Ajasta ei voi irrota. Tulevaisuuden suhteen pitää olla sekä joustava että päämäärätietoinen.

Koronapandemia muistuttaa meitä siitä, että ihminen ei ole ainoa toimija planeetalla ja että voi tapahtua elämää muuttavia asioita, jotka eivät ole seurausta mistään sosiaalisesta liikkeestä tai poliittisesta tai taloudellisesta järjestelmästä.

Tulevaisuudentutkimus tuottaa trendejä. Jotkut tämän hetken megatrendeistä liittyvät koronapandemiaan, jotkut eivät:

- Työ tulee olemaan monimuotoisempaa, luovempaa, kollektiivisempaa ja digitaalisempaa, toisin sanoen rikkaampaa ja motivoivampaa, kunhan taidot ovat ajan tasalla         

- Jos olet tällä hetkellä opiskelija yliopistossa, sinulla on hyvät mahdollisuudet löytää työ ja ura, joka kehittää taitojasi mielekkäällä tavalla osana asiantuntijoiden ekosysteemiä

- Kysymykset yhteisöjen suunnasta: kasvu, hyvinvointi vai ympäristö edellä eteenpäin         

- Tietoturvan tarve         

- Mielenterveyden tarpeet         

- Koronapandemia kohtelee sekä organisaatioita että yksilöitä hyvin eri tavalla: yksinäisyys voi olla pandemian ongelma, toisaalta etätyö voi lisätä hyvinvointia         

- Ympäristön kestävyyshaaste ja taloudelliset haasteet: koronapandemia voi nopeuttaa teknologiaratkaisujen käyttöönottoa. Maaperä voi olla hedelmällisempi teknologian monille muutoksille.         

- Eri organisaatioilla on erilainen tilanne, joten yksilöllisiä ​​ratkaisuja tarvitaan toiminnalle ja henkilöstölle         

- Ekologisella jälleenrakennuksella on kiire ja tarvitaan resursseja      

- Väestö ikääntyy ja monipuolistuu - terveyshaasteet, uskonnolliset kysymykset         

- Verkkojen valta vahvistuu         

- Vahvojen johtajien ihailu         

- Teknologia sulautuu kaikkeen         

- Matkailun muutokset ja liikematkustuksen väheneminen         

- Lentohäpeä ja virtuaalinen matkustaminen

- Absoluuttinen köyhyys on vähentynyt (tilanne ennen vuotta 2020)         

Tulevaisuus ei välttämättä ole suoraviivainen, sillä trendien väliset jännitteet voivat muokata kehityksen suuntia. Tulevaisuutta ei ole ennalta määritelty. Siksi toimintamme ja päätöksemme voivat vaikuttaa siihen! Trendit ovat harvoin mustavalkoisia. Vältä kaikki-tai-ei-mitään  -ajattelua. Muista toivo. (Lue lisää: Sitra Megatrendit 2020)


Kuinka tehdä sitruunoista limonadia?

Työ ei ole kadonnut, työtavat ovat vain muuttuneet. Helposti yliarvioimme ilmiöiden vaikutukset lyhyellä aikavälillä, mutta aliarvioimme niiden vaikutukset pitkällä aikavälillä.

Tämä on poikkeuksellista aikaa maailmanhistoriassa, mutta ei ole poikkeuksellista, että on erilaisia ​​aikoja: taloudellisesti hyvien aikojen jälkeen tulee taantuma ja sitten ihmiset ponnistelevat rakentaakseen jälleen parempaa yhteiskuntaa ja ympäristöä. Työ on aina ollut  vallankumousten ja muutosten jaloissa: teollisen vallankumouksen aikana kone korvasi fyysisen työn ja tietotyön vallankumouksen aikana yhä älykkäämmät koneet korvaavat rutiinityötä.

Tekniikka muuttuu, mutta ihmisten perustarpeet, psykologia ja biologia eivät muutu: haluamme työskennellä niin, että voimme kehittää osaamista, kokea itsenäistä päätäntävaltaa ja kokea yhteyttä muihin. Tarvitsemme luottamusta, toivoa, ystävyyttä ja myötätuntoa. Tarvitsemme esimerkkejä identiteeteistä, jotta voimme omaksua niistä sen mikä sopii itselle, kuulua ammattiryhmiin ja luoda oman elämän identiteettiä. Meidän pitäisi keskittyä enemmän siihen, mikä kaikki on meille elonkehässä toimiville arvokasta yhteistä ja säilytettävää. Olemme monin tavoin samanlaisia keskenämme.

Työ koskettaa monin tavoin tunnetta siitä, kuka sinä olet ja miten sinä voit. Kun kokeilet erilaisia tehtäviä ja työrooleja, huomaat pitäväsi jostakin ja haluat oppia lisää, löydät lopulta oman tiesi. Tulevaisuus on tuntematon, ura on se, minkä hiihtäjä näkee, kun katsoo taakseen. Teemme aina päätöksiä jossakin kontekstissa, kulttuurissa, joidenkin uskomusten paineessa, jotka vaikuttavat kehitykseemme ja päätöksentekoomme. Kun kiinnostuksesi kohtaa ympäristön tarpeet, saat kiinni urapolkusi ensimmäisestä kulmasta.

Parhaat opiskelu- ja työhyvinvointia kehittävät näkemykset ja ohjelmat ovat luonteeltaan kokonaisvaltaisia, ja niissä keskitytään paitsi fyysiseen, myös henkiseen / emotionaaliseen terveyteen, sosiaaliseen, työelämään ja taloudelliseen hyvinvointiin.

Maailman terveysjärjestön Health 2020 -ohjelmassa todetaan, että resilienssin, henkisen joustavuuden ja kimmoisuuden, kehittymistä auttaa parhaiten, kun ihminen kokee käyttävänsä päätäntävaltaa terveytensä ylläpitämisessä ympäristössä, joka tukee ihmisten itsemääräämisoikeutta. Tukeva ympäristö on erilainen eri ihmisille, ja meidän on autettava itseämme ja autettava muita.

 

Elämä ei ole koe, eikä avun pyytäminen ole lunttaamista

Miten tulla toimeen tulevaisuuden pelon kanssa terveellä ja oppimista edistävällä tavalla, joka samalla voisi tehdä sinusta ja ihmisistä, joista välität, vahvemman?

-          Kyseenalaista, mikä on normaalia!  Normaali muuttuu nopeasti nykyään. Keskustele ystäviesi tai muiden luotettujen ihmisten kanssa siitä, miltä uusi normaali näyttää sinulle. Mikä siinä on mielekästä? Minkä asian kanssa jaksamiseen pitää yhdessä keksiä keinoja? Milloin opiskelet ja työskentelet? Mistä sinun työsi koostuu? Mikä työssäsi tuottaa stressiä ja mikä tuottaa hyvinvointia? Haasta uskomuksia, etsi parasta ratkaisua itsesi ja yhteisösi kannalta.       

- Millaisessa organisaatiossa haluaisit työskennellä? Millaisessa yhteiskunnassa haluaisit elää?            

- Opiskele yhdessä: osoita tukea ja solidaarisuutta. Voisitko perustaa keskinäisen avun ryhmän ja olla osa niitä?  

- Pysy turvassa ja pidä kiinni ajatuksesta, voit löytää ratkaisuja ja että tulevaisuus saattaa johtaa parempaan maailmantilaan.         

- Mitä voit tehdä heti, jotta olet huomenna toiveikkaampi kuin tänään?         

- Kuinka voit lisätä ennakoitavuutta ja turvallisuutta elämässäsi jo tänään?         

Ensimmäinen, toinen tai kolmas tutkinnon jälkeinen työ ei tarvitse olla unelmatyö. Työ on työtä. Työnimike tai palkka eivät määrittele sinun identiteettiäsi. Kokeile muutamaa yllättävää polkua työelämässä ja tutki löytyykö sieltä jotain mielekästä. Älä vertaa itseäsi opiskelukavereihin.

Yksi rekrytointihaastattelukysymys lähitulevaisuudessa on ”mitä sinä teit koronapandemian aikana?”  Nyt on siis aika kehittää oman toiminnan johtamisen taitoja, kehittää hyödyllisiä rutiineja, kehittyä ihmisenä ja yhteiskunnan jäsenenä, tutkia ammatti-identiteettiä, oppia käytännön taitoja, saada kiinni oman urapolun kulmasta, onnistua elättämään itsensä ja ruokkia perheensä, löytää omannäköinen elämäntyyli ja elää hyvää elämää.

Last modified: Monday, 22 February 2021, 11:15 AM