Argumentoiva puheenvuoro, 5-15min

Valitse itseäsi kiinnostava aihe ja muotoile siitä selkeä väite. Voit puhua omien mielipiteidesi mukaisesti tai niitä vastaan, ihan miten haluat. Voit kohdentaa puheenvuorosi paikalla olevalle yleisölle tai keksiä fiktiivisen yleisön. Pohdi miten yleisösi suhtautuu aiheeseen ja mitä he siitä jo tietävät? Onko tavoitteena muuttaa mielipiteitä vai vahvistaa yleisön jo olemassa olevia ajatuksia? Millainen argumentointi toimii juuri tämän yleisön kanssa?

Suunnittele puheenvuorolle rakenne:

(kaikki käy, nämä ovat vain ehdotuksia)

Aloitus: herätä mielenkiinto. Aloita esim. omalla kokemuksella tai muulla esimerkillä, yleisön aktivoinnilla, yllättävällä faktalla, demolla tms. Voisiko aiheen linkittää kuulijoiden maailmaan ja arkipäivään? Mikä motivoi kuulijoita?

Argumentit: monipuoliset perustelut toisiinsa linkitettyinä.

Mieti myös lopetus: mitä haluat, että kuulijoille jää mieleen? Voit kerrata pääpointit, esittää johtopäätöksen, palata puheen alkuun, aktivoida yleisöä tai esim. esittää heille toimintakehoituksen.

Puheenvuoron voi myös rakentaa ongelmanratkaisun muotoon: kuvaile ongelmaa (+miksi tämä on ongelma) ja esitä ratkaisuehdotus ja perustelut sille.

Edellä mainitut rakenteet toimivat myös yhdistettyinä.


Lisäksi vielä klassikkokaava ANSVA

Attention - herätä kiinnostus (tarina, esimerkki, väite, kysymys...)

Need - tarve syventyä asiaan (esitä väite, jota puolustat, kerro esimerkkitapauksia, yritä saada kuulijat toivomaan muutosta)

Satisfaction - tyydytä tarve ja esitä ratkaisu (perustele väitettä, esitä ratkaisukeino)

Visualization - kuvaile kaikkea hyvää, jota ratkaisusta seuraa

Action - rohkaise toimintaan


Muista harjoitella: puhu esitystä ääneen ja tsekkaa aika! Tee itsellesi sopivat ja hyödylliset muistiinpanot, jos tarvis. Mielellään suppea tukisanalista. (ei pakko) Älä kirjoita puhetta kirjalliseen muotoon! Tämä ei ole monologiesitys vaan puheenvuoro, joka saa olla myös osittain spontaani.

Puhetilanteessa: keskity sisältöön ja yleisökontaktiin. Ilmaisutyyli saa olla ihmismäinen ja puhekielinen: oma tyyli on paras tyyli.

Mieti etukäteen, jos haluat palautetta jostakin tietystä osa-alueesta.


Vaihtoehtoisesti voit myös pitchailla! 
Huom! Alakohtaiset normit ja rakenteet... esim. mood reel elokuvan pitchauksessa jne.
Jos haluat myydä idean, tuotteen tms., voit kokeilla esim. tätä rakennetta:
MITÄ - MIKSI - KENELLE - KUKA TEKEE - KILPAILU - PERUSTELUT - LOPETUS (esim. selkeä pyyntö: rahoitus tms.)
Tai:
ANSVA
Tai:
tarve - oma näkökulma / tuote tms. - hyödyt - markkinat - kilpailu - pääpointin kertaus: mitä tästä pitäisi jäädä kuulijalle mieleen
Tai:
kuka olet - mitä teet ja mitä voit tarjota - konkretisoi

Rakenteita voi soveltaa ja yhdistellä! Kysy jos on jotakin epäselvää!

Last modified: Thursday, 17 November 2022, 11:49 AM