Osion kuvaus


 • Voit aloittaa kuuntelemalla videolta opintopsykologimme Hannun mietteitä etäopiskelusta ja vinkkejä etäopiskelun tueksi. ///

  In this video Aalto psychologist Hannu shares his thoughts and tips about distant studying:


  Suomeksi

  Opiskelijan opiskelukyky vastaa opiskelijan työkykyä omaan työhönsä eli opiskeluun. Opiskelukyky koostuu opiskelukykymallin mukaan neljästä eri osa-alueesta: oma hyvinvointi ja voimavarat, opiskelutaidot, opetus ja opiskeluympäristö. Nämä osa-alueet yhdessä vaikuttavat opiskelijan valmiuksiin edistää opintojaan sujuvasti. Osaan näistä opiskelijat pystyvät vaikuttamaan suoraan esimerkiksi kehittämällä omia taitojaan syvälliseen opiskeluun. Sen sijaan toiset osa-alueista ei ole suoraan opiskelijan vaikutuspiirissä ja esimerkiksi opetukseen opiskelija pystyy vaikuttamaan lähinnä antamalla palautetta. Seuraava nelikenttä pohjautuu opiskelukykymalliin sekä tutkimustietoon, ja sisältää ideoita, mitä opiskelija voi itse tehdä oman opiskelukykynsä ja hyvinvointinsa tukemiseksi etäopiskellessa.


  In English

  The study ability of a student is comparable to work ability of a worker.  The study ability model (Kunttu, 2005) divides study ability into student's own resources, study skills and motivation, teaching and study environment. All of these areas together affect on student's ability to progress in studies efficiently. Student can affect, modify and develop futher some of these areas for example via practicing better techniques to study. However, some areas cannot be affectecd directly: For example student can influence teaching practices mainly indirectely via giving feedback. The following picture is based on the study ability model and research. The picture includes ideas how students can support their wellbeing while studying remotely.

  Supporting your study ability in learning remotely: Four elements to successful remote studying   Linkkejä (in English below):


  https://into.aalto.fi/display/fiopisk/Opiskelutaidot

  https://www.oulu.fi/opiskelijalle/opiskelutekniikat

  https://www.ninalyytinen.fi/psykopodiaa/itsensa-johtaminen-koronakriisissa


  Links:

  https://into.aalto.fi/display/enopisk/Study+skills

  https://www.ox.ac.uk/students/academic/guidance/remote


  • Näkökulmia etäopiskeluun ja –työskentelyyn – miten saat sen sujumaan paremmin

   (Teksti pohjautuu Åbo Akademin opintopsykologi Klara Schauman-Ahlbergin ruotsinkieliseen tekstiin keväällä 2020, muokkaus ja käännös suomeksi Turun amk:n opintopsykologit; päivittäminen tätä sivua varten Aallon psykologien puolesta joulukuussa 2020 ja kesäkuussa 2021)

   Omaa suhdetta etätyöskentelyyn on hyvä tarkastella, kun opiskelu- ja työarki rakentuu suurelta osin sen varaan. Tässä joitakin neuvoja ja näkökulmia, joiden pohtiminen ja omalla kohdalla soveltaminen toivottavasti helpottaa arkeasi etäopiskellessa. Teksti on kirjoitettu ensisijaisesti opiskelun näkökulmasta, mutta samat asiat koskettavat myös henkilökuntaa etätyöpisteissään. Etätyö on arkea jatkossakin – ehkä huomaat ja kehittelet edelleen tämän koronan muovaaman ajanjakson aikana työskentelytapoja ja toimintamalleja, joista on iloa myöhemmin.   • (This text is based on text written by Klara Schauman-Ahlberg, psychologist of Åbo Akademi, March 2020. Text is edited and translated in English by Aalto psychologists Henna Niiva and Sanni Saarimäki, December 2020)

   It is important to think of your attitude towards remote studying, now when the most of the courses are organized remotely. In this text, some useful perspectives and advice are given; you may apply them in your life during remote studying. This is written mainly for students, but many themes and advice are applicable also for staff in remote work. Remote working will be part of our work life also in future so now you have a chance to create new ways to work which might be beneficial later, as well.


  • Etäopiskelu ja sosiaalisten kontaktien muuttuminen on haastanut opiskelijoita ihan uudella tavalla. Myös aikaansaaminen ja tunne aikaansaamisesta ovat voineet muuttua paljonkin. Aallon verkkomateriaali Tuumasta toimeen – aikaansaamisen aakkoset voi antaa eväitä aikaansaamisen taitojen opetteluun. Jos sinusta tuntuu, että vetkuttelet ja viivyttelet tehtävien tekemistä tai koet olevasi aikaansaamaton, tutustu verkkomateriaaliin ja opi uusia työtapoja.

   https://mycourses.aalto.fi/course/view.php?id=19267