Topic outline

  • Tiimitehtävän ohje

  • Diasetti, jota tarvitaan projektin käynnistämisen tehtävässä, kohta C. Tiimin jäsenet ja toiminta

  • Muutamia periaatteita Scrum-viitekehyksestä, jota käytetään yleisesti projektityöskentelyssä.

  • Tiimitehtävän palautus viimeistään ke 19.8. klo 23.55

   Riittää, että yksi tiimin jäsen plauttaa tehtävän.

  • Kansio sisältää kolme diasettiä, jotka liittyvät yleisemmin digitalouden muutostrendeihin kuten esimerkiksi alustatalouteen, palvelujen suunnittelun periaatteisiin ja digitaaliseen asiakaskokemukseen.

   Diaseteistä voit saada ideoita taustatutkimus ykköseen sekä siihen, miten yritykset alustojaan ja palvelujaan suunnittelevat ja millaista palvelukokemusta kuluttajat puolestaan odottavat. Jokaisessa diasetissä on myös lähdeluettelo, josta voit saada lähdevinkkejä tai avainsanoja tiedonhakua varten.

   Lisäksi kurssin lopussa kannattaa surffailla diat läpi ja katsoa, saako niistä sopivaa täydennystä projektiraporttia varten.

  • Yksilötehtävän ohje

  • Tästä diasetistä löydät ohjeet, kuinka hakea vertaisarvioituja tieteellisiä artikkeleja Aallon Finna-palvelusta.

  • Yksilötehtävän palautus viimeistään su 23.8. klo 23.55