Topic outline

 • Kurssi muodostuu perinteisistä luennoista ja osanottajien pitämistä seminaarityyppisistä alustuksista. Jokainen aikataulunmukainen tapaamiskerta voidaan pitää kumman tahansa vaihtoehdon tai niiden yhdistelmän mukaisesti. 

  Alustusten aiheina voi käyttää osiossa Tehtävät olevia case- tai teematyyppisiä esimerkkejä tai aihetta voi ehdottaa myös itse. Alustus voi olla powerpoint-pohjainen muutaman kalvon (10 - 15 minuuttia) mittainen alustus, jonka yksi osanottaja laatii. Materiaalina voi käyttää kurssin sivuilla olevaa luento- ym. materiaalia, tenttikirjaa ja itse haettuja muita lähteitä. Lähdevinkeistä voidaan keskustella kunkin alustajan kanssa tai ryhmässä. Yhdellä tapaamiskerralla voi olla yksi tai useampia alustuksia, joista keskustellaan osanottajien kesken. Ilmoitathan toivomasi alustuspäivän hyvissä ajoin etukäteen. Kaikki tapaamispäivät ovat mahdollisia, koska alustuksen (tai alustusten) lisäksi voidaan pitää myös luento-osuus. Tarvittaessa voidaan järjestellä sopivia päiviä, esimerkiksi jos samalle päivälle tulee hyvin paljon alustuksia. 

  Alustus ja luentokuulustelu ovat tapoja suorittaa luennot ja saada tentissä vapautus yhdestä, itse valittavasta kysymyksestä. Hyväksymisrajan (5 p.) ylittävät pisteet lisätään tentin pistemäärään. Jos suoritat sekä alustuksen että luentokuulustelun, ne hyvitetään tentissä siten, että hyväksymisrajan (5 p.) ylittävät pisteet molemmista lasketaan yhteen ja lisätään tentin pistemäärään. 

  Mahdollisen luentokuulustelun ja tentin järjestelyistä keskustellaan myöhemmin, ja niistä voi jokainen myös tehdä ehdotuksia. 

  Luentokuulustelussa kysytään vain luennoilla ja luentokalvoilla esillä olevia asioita (tenttikirjoja ei luentokuulustelussa kysytä). Luentokuulustelussa on todennäköisesti viisi lyhyttä (2 p.) kysymystä (yhteispistemäärä max. 10). 

  Lopputentti koostuu näillä näkymin kolmesta esseekysymyksestä (à 10 p. max.) ja kymmenestä pienemmästä tai monivalintakysymyksestä (à 2 p, yhteensä max. 20 p.); tentin maksimipistemäärä on 50. Lopputentin voi suorittaa alkuperäisten tenttikirjojen pohjalta, jolloin tentissä kysytään vain kurssikirjojen eikä luentojen tietoja. Jos taas kurssin suorittaa muutettujen vaatimusten mukaisesti (1. McKendrick, Contract Law, 2. luennot ja 3. Sisula-Tulokkaan tai Sandvikin ja Sisula-Tulokkaan kirja), lopputenttiin tulee yksi kysymys tai kaksi kysymystä, jotka perustuvat luentoihin. 

  Sekä luentokuulustelu että tentti järjestetään etätentteinä kurssin MyCourses-sivulla. Kysymykset ilmestyvät erilliseen Tentti / Luentokuulustelu -osioon ao. päivänä. Luentokuulustelun vastausaika on 1 tunti (ao. tapaamiskertojen ensimmäinen tunti on luento- tai alustustyyppinen), ja tentin vastausaika on kuten perinteisessä tenttijärjestelyssä 3 tuntia. Tentin palautteet ja arviot tulevat myös samaan MyCourses-sivujen osioon ja lähetetään Oodiin automaattisesti; luentokuulustelun arviointi lähetetään todennäköisesti kunkin osanottajan sähköpostiin. 

  Kuten on ilmoitettu, yksi tapa suorittaa tentti on kurssin alueelta kirjoitettava essee. Sen kirjoittaminen on samantapainen suoritus kuin edellä mainittu alustus, mutta eroa on sen vuoksi, että esseen tarkoituksena on suorittaa koko tentti eikä vain saada vapautus yhdestä tenttikysymyksestä.  Alustuksen, jonka tarkoituksena on korvata yksi kysymys tentistä, vaatimukset ovat lievemmät kuin esseen, jonka tarkoitus on koko tentin suorittaminen vaihtoehtoisella tavalla: tenttikysymyksen korvaavassa alustuksessa ei tarvitse olla lähdeviittauksia kuten esseessä, ja arviointikriteerit ovat väljemmät. Myös esseen arvostelussa otetaan huomioon mahdolliset luentokuulustelun ja case-alustuksen pisteet. 

  Laitan näistä suuntaviivoista tarvittaessa vielä lisäinformaatiota kurssin sivuille. Ja kyselkää aina, kun jokin asia tuntuu jääneen epäselväksi! 


  • File icon

   Tässä tiedostossa on lähempää informaatiota kurssiin kuuluvista osista ja eri tavoista suorittaa kurssi.

  • File icon

   Esseen rakenteesta, laatimisesta, lähteistä ja argumentoinnista 

   Esseen arviointi