Osion kuvaus

 • Yleinen

  Matrisräkningskursen ordnas i perioden II/2020-21, kursen börjar med en föreläsning tisdagen 27.10. Anmäl dig till kursen genom att anmäla dig till en (och endast en) övningsgrupp. Föreläsningarna hålls via Zoom, på adressen https://aalto.zoom.us/j/64091188195 (mötes-ID: 640 9118 8195). Testa gärna att länken fungerar (via Zoom-appen eller i er browser) i god tid innan första föreläsningen.


  Avläggande av kursen: Kursen kan avklaras på två olika sätt, av dessa väljs det alternativet som ger ett bättre vitsord :

  • Genom att göra övningsuppgifter och genom att delta i tentamen. Då bestäms vitsordet till 40% av de fyra (utav fem) hemuppgifterna du klarat dig bäst i och till 60% av tentamen.
  • Genom att delta i tentamen, hela vitsordet bestäms utgående från tentamen.

  Preliminär tidtabell (kapitel Strang-boken; slides) :
  27.10. Geometriska vektorer och komplexa tal (1.1, 9.1) (FL1)
  29.10. Komplexa tal och skalärprodukt (1.2) (FL2)
  3.11. Area och linjärt oberoende (3.1, 3.4) (FL3)
  5.11. Linjäravbildning och matriser (8.1-2) (FL4)
  10.11. Linjära ekvationssystem (2.1-3) (FL5)
  12.11. Matrisprodukter (2.4) (FL6)
  17.11. Inversmatriser (2.5-6) (FL7)
  19.11. Determinanter (5.1-2) (FL8)
  24.11. Standardrum och projektion (4.1-3) (FL9)
  26.11. Ortogonalisering, egenvärden och egenvektorer(4.4, 6.1) (FL10)
  1.12. Diagonalisering och basbyten (6.2) (slides: 172-198)
  3.12. Singulärvärdesuppdelning (7.1-2) (FL12)
  Kursbok: Gilbert Strang, Introduction to Linear Algebra, 5th edition.

  Alternativ (tillgänglig gratis) kursbok: Jim Hefferon, Linear Algebra.
  Hela boken: http://joshua.smcvt.edu/linearalgebra/book.pdf
  Lösningar på uppgifter: http://joshua.smcvt.edu/linearalgebra/jhanswer.pdf

  Komplementerande kursbok: Robert Adams och Christopher Essex, Calculus, a complete course.


  Lärare:
  Ragnar Freij-Hollanti, föreläsare och ansvarslärare

  Kristian Jakobsson H01 och H02

  Henri Södergård H03

  Elmer Bergman H04(online) Huvudassistent