Topic outline

 • Huomaa 2. vk:n ja tentin siirto: 5.12. klo 16.30–19.30.

  Sivua päivitetään viikoittain.

  Tälle sivulle päivitetään syksyn luennot ja niihin liittyvä tekstimateriaali. Vastaavat laskuharjoitukset ja niiden ratkaisut löytyvät osiosta Materiaalit. Palautettavat kotitehtävät tulevat sivulle Tehtävät.

  Luento pidetään keskiviikkoisin 7.9.2022 alkaen klo 12.15.–13.45 salissa D (26.10. alkaen E). Samalla viikolla on kaksi samansisältöistä laskuharjoitusta, ensimmäinen maanantaina jo ennen keskiviikon luentoa ja toinen heti luennon jälkeen: ma klo 10.15–11.45 (E) ja ke klo 14.15–15.45 (D, 26.10. alkaen E). Laskuharjoituksia ei ole ensimmäisellä luentoviikolla, vaan ne alkavat 12.9. ja 14.9.2022.

  7.9. Kurssin esittely: suorittaminen, laskuharjoitukset, laboratoriotyöt, opetusmateriaali. Peruskomponentit ja materiaalien sähköteknilliset ominaisuudet. Tällä viikolla ei vielä ole laskuharjoitusta. 

  14.9. Lineaariset piirit, jännite- ja virtalähteet: perusteet.

  Teksti (teksteihin ei tule päivityksiä). Oheismateriaalia: Simulointiesimerkki (tekstimuotoinen netlist)

  21.9. Kapasitanssin ja induktanssin aiheuttamat muutosilmiöt. Miten Faradayn induktiolaki ja varauksen säilymislaki vaikuttavat virtapiireissä? Teksti

  Luennolla mainittu silta, jonka värähtelyä on mallinnettu RLC-piireillä  .

  Tällä viikolla laskuharjoituksessa esitellään Kako: kaavakokoelma, joka saa olla mukana välikokeissa ja tenteissä, mutta älä luule, että pärjäisit pelkästään sillä!

  28.9. Vaihtovirtapiirit, osoitinlaskenta ja kompleksiluvut. Tämä luento ja vastaava laskuharjoitus ovat kurssin pääsisältöä ja varmoja koetehtävien aiheita! Lusmuilemalla vaarannat läpipääsyn. Teksti.

  5.10. Sähkövoimatekniikka. Vaihtovirran teho ja energia. Kolmivaihejärjestelmä ja AC-moottorit. Moottorit kuuluvat koealueeseen vain siinä laajuudessa kuin niitä käsitellään laskuharjoituksessa. Nämä ovat käytännön kannalta kiinnostavia aiheita – samoin ensi viikolla! Laskuharjoitusten tehtävä 44 jää pois koealueesta.  Teksti.

  12.10. Siirtojohdot ja RF-tekniikkaTeksti2. vk:n ajankohtaa on muutettu: 5.12.2022!
  Käytännön kannalta erittäin mielenkiintoinen, hyödyllinen ja jopa helppo aihe.

  Ti 18.10. klo 14.00–17.00 C-sali (Kandikeskus).  1. välikoe. Välikokeessa saa olla mukana Kako, laskin (ei rajoituksia), MAOL (ei tarvita). Koeviikolla ei ole luentoa, kotitehtävää eikä laskuharjoituksia. Printtaa itsellesi Kako mukaan välikokeeseen!

  26.10. Puolijohteet, diodit ja epälineaariset piirit. Teksti.         Oheismateriaalia: (Chua-simulointeja voi kokeilla esim. labran kahdella omalla koneella): Chua-1    Chua-2    dtf.pdf

  2.11. Bipolaaritransistori (BJT). Tämä on se alkuperäinen transistori. Yksi elektroniikan kulmakivistä ja yleistyökaluista. Teksti.

  9.11. Fetit (FET) eli kavavatransistorit. MOS-kanavatransistorit (MOSFET, CMOS) ovat nykyelektroniikan ja esimerkiksi tietokoneiden tärkein rakenneosa. Käymme läpi tärkeimmät FET-tyypit ja niiden matemaattisen käsittelyn. Vaikutumme Mooren lain tuomista visioista.  Teksti.

  16.11. Operaatiovahvistin. (Kotitehtävän 8 ratkaisu lisätty). Vahvistin elektroniikan peruslohkona. Operaatiovahvistin-IC:t ovat yksi analogiaelektroniikan kulmakivistä. Operaatiovahvistimia käyttäen on helppo rakentaa hyvin toimivia laitteita, joiden toiminta ei  esim. komponenttien epäideaalisuuden takia juuri poikkea teoreettisesta.  Teksti.

  Laboratoriotyö numero kahdessa offset-jännite aiheuttaa virhettä tasajännitevahvistukseen. Jos 0,5 V:n tulojännitteellä vahvistus on –9, tulisi sen vastaavasti olla –11, kun tulojännite on –0,5 V. Ja näin onkin. Siniaallolla (esim. f = 1 kHz) vahvistusvirhettä ei ole ja taajuusvastekäyrä (63 Hz – 32 kHz) vastaa laboratoriotyö ykkösen simulointia.

  23.11. Elektroniset teholähteet. Lineaariset ja hakkurit, energiankeräimet, tasasuuntaus. Jäähdytyksen mitoitus (erityisesti tämä osuus on elektroniikassa yleispätevää tietoa).  Teksti.

  Tällä viikolla oli viimeinen luento ja viimeinen laskuharjoitus – kirjaimellisesti!

  Muutettu! Ma 5.12. klo 16.30–19.30 sali B, E-sali ei ole käytössä.  2. välikoe ja tentti. Jos suoritat samalla kertaa sekä välikokeen että tentin, korkeampi arvosana jää voimaan.

  Ma 27.3.2023 klo 16.30-18.30 Ylimääräinen tentti.

  Hyvää joulua ja menestystä urallanne! Se onkin sitten hasta la vista, baby!

  t. X