Suomi

English

Svenska

Jäykkä kappale

Rigid body

Stel kropp

Kulmaliikemäärä

Angular momentum

Rörelsemängdsmoment

Inertiamatriisi

Inertia matrix

Ortogonalmatris

Gyroskooppi

Gyroscope

Gyroskop

Prekessio

Precession

Precession

Hyrrä

Top

Snurra

Tasapaino

Equilibrium

Jämvikt

Staattinen tasapainotila

Static equilibrium

Statisk jämvikt

Painopiste

Center of gravity

Tyngdpunkt

Viimeksi muutettu: maanantaina 19. lokakuuta 2020, 13.29