Bibliotekets (Lärocentrets) instruktioner till studeranden gällande överlåtelse av kandidatarbetet

OBS! Notera att studieprestationen för kandidatarbetet och seminariet i allmänhet inte kan registreras i studieregistret före kandidatarbetet även överlåtits till universitetet (=sparats i eAGE-systemet).


Last modified: Tuesday, 17 August 2021, 12:40 PM