Anvisningar för skrivandet

  • De flesta högskolor eller till och med utbildningsprogram har egna anvisningar för typografi och layout. Den ganska nya Aalto-mallen nedan torde så småningom ersätta diverse ämnesspecifika mallar, men följ i första hand alltid de befintliga anvisningar som getts av ditt utbildningsprogram eller din högskola.

Exempel på mallar för disposition och layout

Kontrollera om ditt utbildningsprogram har egna mallar.

Aalto-universitetets Word-mall för kandidat- och diplomarbeten

Det finns en relativt ny Aalto-mall i MS Word-format för kandidat- och diplomarbeten på engelska, finska och svenska. Använd gärna den ifall du använder Word och ditt program eller din handledare inte ger andra anvisningar. Det finns förmodligen en hel del som du inte behöver i mallen. Kandidatarbeten brukar t.ex. i allmänhet ha en rubrik utan underrubrik och ganska sällan förord.

LaTeX-publiceringssystem

Det finns en LaTeX-mall för kandidatarbeten. Mallen fungerar utmärkt på svenska trots att instruktionerna främst är på finska och engelska och förutom kandidatarbeten stöder den också diplomarbeten och licentiatavhandlingar. Mallen har främst varit i bruk på ELEC och SCI, men den borde också passa för andra högskolor. Ta bort det som inte behövs och följ det egna huvudämnets (och handledarens!) direktiv angående källhänvisningar och andra detaljer.

Läs instruktionerna då du laddar ner mallen. Notera speciellt att du också behöver aaltologo-paketet och en tillräckligt ny version av pdfx (för att producera arkiveringsduglig PDF/A).

Som allmän introduktion till LaTeX rekommenderas A (Not So) Short Introduction to LaTeX 2ε eller den något äldre finskspråkiga versionen Pitkänpuoleinen johdanto LaTeX 2ε:n käyttöön. (Någon svenskspråkig översättning verkar tyvärr inte finnas.)

Det finns också lite material från en tidigare LaTeX-introduktion


Last modified: Monday, 11 January 2021, 10:14 AM