Webbplatser om vetenskapligt skrivande, referenshantering m.m.

På svenska

Språkalliansens tips om vetenskapligt skrivande 

Skrivguiden

Chalmers skrivguide

Teknisk rapportskrivning (Lunds tekniska universitet)

Frasbanken med metatext (Karolinska Institutet)

Att skriva matematiska formler (Åbo Akademi)

Hur man skriver matematisk text (Daniel Larsson)

Information om nyckelord (Lärcentret Aalto)

Referensguide, Karolinska institutet (referenssystemen APA 6, APA 7 och Vancouver)

Hankens referensguide (Harvardsystemet)

Referensguide, Uppsala universitet (Referenssystemen APA, Chicago, Harvard, MLA, Oxford och Vancouver)  (

Refero - antiplagieringsguide. Utförlig guide om att referera och citera korrekt. 

 

Språkliga hjälpmedel på nätet

Svenska.se (Svensk ordbok, Svenska Akademiens ordlista)

Stora finsk-svenska ordboken

MOT-Kielikone - MOT-ordböckerna

Synonymer.se

Myndigheternas skrivregler (kan laddas ner i pdf-format)

Svenskt lagspråk i Finland (se särskilt kapitel 4 om språkriktighet)

Termbanken TEPA (Finland)

Rikstermbanken  (Sverige)

IATE - EU:s flerspråkiga termbas

IT-ord (Computer Sweden)

Biotermgruppen

Datatermgruppen

Byggtermer (kräver inloggning)

Ordlista engelska–svenska Karolinska institutet

Språkrådet (Sverige)

Mediespråk.fi (Finland)

Institutet för de inhemska språken (Finland)


Exempel på svenska rapporter

Libris uppsök: examensarbeten och uppsatser i fulltext

 

Observera att din egen högskola/ditt utbildningsprogram kan ha en förteckning på databaser tillgängliga på nätet och/eller egna rekommendationer för kandidatarbetet. Kolla med din handledare.Last modified: Monday, 13 September 2021, 10:07 AM