Notera följande:

  • att den slutliga versionen som lämnas in här är versionen som bedöms
  • att du också ska lämna in ditt slutliga kandidatarbete i diskussionsforumet "Färdigt kandidatarbete för opponering", för att din opponent ska kunna komma åt att läsa ditt arbete!
  • att du senare (efter presentationstillfället) också ska överlåta kandidatarbetet till universitetets elektroniska arkiv (i det så kallade eAge-systemet)


När arbetet är inlämnat i MyCourses skapas det åter en automatisk Turnitin analysrapport som stöd för analys av ditt arbete. I detta skede lagras ditt kandidatarbete även i Turnitin-databasen av studiearbeten, vilket skyddar ditt kandidatarbete för ev. plagiat av andra. (Turnitin försöker automatiskt lämna bort källförteckningen från analysrapporten i denna inlämning. Det fungerar ofta men inte alltid.) I motsats till de tidigare versionerna av kandidatarbetet skall den slutliga versionen av arbetet inlämnas endast EN GÅNG i Turnitin. Har du behov att testa och se Turnitin rapporter före den slutliga inlämningen kan du göra det i en annan separat arbetsyta i MyCourses: Independent Turnitin Originality Check.

Läs mera om Turnitin i Turnitin anvisningarna för studerande (på engelska).


Sorry, no guest users are allowed to access this plugin. Please login.

window