Topic outline

  • Presentationerna hålls tisdag 7.5,  onsdag 9.5 och tisdag 14.5  i sal Y347 (Otsvängen 1) enligt bifogade tidtabell. För varje presentation reserveras 10 min för själva presentationen + 5 min för opponering + 5 min för handledaren (och frågor från publiken). Alla studenter förväntas vara på plats under hela den egna gruppens presentationer (hela eftermiddagen ca 13–16). Handledare kommer och går som de hinner.

    Opponenterna är de samma för skriftlig och muntlig opponering.