Version 1 + kamratrespons

Version 1 + kamratrespons

by Wallén Henrik -
Number of replies: 0

Version 1 av kandidatarbetet skall alltså lämnas in må 25.2 kl 10 i MyCourses. Därefter delas det ut två slumpmässigt valda kandidatarbeten år var och en för kamratrespons (deadline fre 29.2 kl 23.55).

För att det här ska fungera måste alla hålla tidtabellen. Efter att kamratresponsen öppnat (några timmar efter inlämningsdeadline) går det inte att ta emot försenade inlämningar. Likaså måste kamratresponsen stängas för att var och en skall få sin egen respons.

För övrigt kan det vara bra att kolla med handledaren om hen hellre vill ha arbetet per e-post. I så fall lämnar du in arbetet i MyCourses och skickar en kopia per e-post.