9. Viikkotehtävän palautus - Käytettävyystestaus

Tavoite

Tehtävän tavoitteena on kerätä palautetta tuoreimmasta prototyypistanne suunnittelemalla ja toteuttamalla käytettävyystestausta.

Tehtävänanto

 1. Suunnitelkaa ratkaisukonseptianne konkretisoivalle protolle käytettävyystestaus -luennolla esitettyjen periaatteiden mukaisesti. Käyttäkää suunnittelun tukena testaus-kanvasta.

 1. Toteuttakaa suunniteltu käytettävyystestaus. Huomioikaa seuraavat asiat:

  1. Testihenkilöiden tulee edustaa kattavasti määrittelemäänne käyttäjäryhmää.

  2. Testihenkilöitä tulee olla vähintään neljä.


 1. Raportoikaa

  1. Testauksen toteutus testaus-kanvasta hyödyntäen ja sen ohjeiden mukaisesti.

  2. Testin tulokset ja opit testiraportti-templatea hyödyntäen ja sen ohjeiden mukaisesti.

  3. Päivittäkää viime viikon proto-templatea testitulosten mukaan. Merkitkää päivitetyt kohdat esim. käyttämällä highlight-toimintoa.


Palauttakaa tehtävän osat yhtenäisenä tiedostona.


2 pisteen toteutuksessa...

...on kaikki tehtävänannossa määritellyt asiat

...testattu proto on projektin edistämisen kannalta mielekäs, huolellisesti suunniteltu ja toteutettu

...proton testaus on huolellisesti suunniteltu ja toteutettu, sekä tukee projektin eteenpäinvientiä

...prototyyppiin tehdyt muutokset on raportoitu selkeästi ja kattavasti

...testauksen toteutus on raportoitu selkeästi ja kattavasti testaus-kanvaksen ohjeiden mukaisesti

...testauksen tulokset on raportoitu selkeästi ja kattavasti testiraportti-templaten ohjeiden mukaisesti


0 pisteen toteutuksessa

...on selkeitä puutteita protossa, testin suunnittelussa tai toteutuksessa projektin eteenpäinviennin näkökulmasta

...proto, testauksen toteutus tai tulokset / opit on raportoitu puutteellisesti