Version 3 av kandidatarbetet, opponenter och presentationstider

Version 3 av kandidatarbetet, opponenter och presentationstider

Wallén Henrik -
Vastausten määrä: 0

Kom ihåg att lämna in version 3 av kandidatarbetet senast på måndag 1.4 kl 10:00. Notera att version 3 skall lämnas in både i Turnitin och ett diskussionforum för opponeringen. Den skriftliga opponeringen lämnas in senast fre 5.4 i samma diskussionsforum.

Opponenter för den skriftliga opponeringen och tidtabellen för slutseminariet publiceras i MyCourses så fort jag hinner efter inlämningen. Slutseminariet hålls i grupper på max 8 presentationer på antingen förmiddagen eller eftermiddagen. Vi har ursprungligen reserverat tisdag 7.5 kl 13-16, onsdag 8.5 kl 13-16 samt torsdag 9.5 kl 9-12 och 13-16 för presentationerna, men för att få tidtabellen att passa för alla ser det ut att också bli en grupp på tisdag 14.5 kl 13-16. För att få en så bra tidtabell som möjligt: Meddela ifall du har någon tent, mellanförhör eller annat allvarligt förhinder. Övriga önskemål angående tidtabellen har lägre prioritet, men beaktas om möjligt. Meddela också om ti 14.5 passar, trots att den dagen inte fanns med i tidtabellen från början.

Meddela om eventuella förhinder senast på måndag kl 10. Jag skickar ut en separat förfrågan till alla handledare.