Topic outline

 • Tämän viikon teemana oli omien ajanhallintataitojen arviointi, sekä yhteenveto ryhmän sisällöistä. Oppimisen kannalta on tärkeää, että pysähtyy tasaisin väliajoin pohtimaan asioita, jotka jo sujuvat ja asioita, joita puolestaan vielä täytyy harjoitella. Näin pysyt kärryillä tämänhetkisestä tasostasi ja huomaat myös ajoissa, jos jokin taito alkaa ruostua tai tapoja on muutettava. Ajanhallinta on taito, jonka kehittäminen vaatii aktiivista harjoittelua ja ylläpitoa! :)

  Tästä löydät kurssikerran tehtävälomakkeen, "Minä ajanhallitsijana".

  Ylläpitoa tukeaksemme pohdimme tapaamisessa tapoja, joilla voi tukea omien ajanhallintataitojen ylläpitoa ja kehittämistä. Tällaisia tapoja ovat muun muassa:

  Tapaamisessa kootut ajanhallintaa ylläpitävät tavat

  Teidän esiin nostamianne keinoja:

  - Aikatauluta ja pyri edes pitämään siitä kiinni
  - Viikkosuunnitelman tekeminen osaksi rutiineja esim. aina su-illalla tai ma-aamuna
  - Uusien rutiinien muodostaminen
  - Säännönmukaisuus/rutiinit
  - Hyvien toimintamallien muuttaminen tavaksi (itsestäänselvyydeksi, jota ei vain mieti)
  - Listan tekeminen pakollisista asioista
  - Tehtävien jakaminen pieniin osiin
  - Onnistumisten muistaminen ja positiivinen palaute itselle
  - Oman hyvinvoinnin huomioiminen: riittävä uni ja liikunta
  - Pomodoron jatkaminen
  - Aikataulutettu reflektio.
  - Suunnitelman pikainen (10 min reflektio, 10 min toteutus) päivittäminen sekä aamulla, ennen töitä että töiden päätteeksi.
  -  Yritä päästä kiinni säännölliseen toimintaan

  Ajanhallintataitojen vahvistamiseksi on myös tärkeää kerrata kurssilla läpikäydyt materiaalit. Suosittelemme siis palaamaan vielä kerran edellisten viikkojen teemoihin ja silmäilemään ne läpi!

  Alle on listattu myös lisämateriaalia ajanhallintaan ja läheltä liippaaviin teemoihin liittyen. Voit halutessasi kurkata myös niitä. Muussa tapauksessa kiitämme kurssista ja toivotamme mukavaa kevään jatkoa ja antoisia hetkiä ajanhallinnan treenaamisen parissa! 

  Ajanhallintataitojen kehittämistä voi jatkaa myös lukemalla kirjoja aiheesta. Hyviä kirjoja ovat muun muassa:

  Lisäksi Aallon opintopsykologien luomat verkkokurssit voivat olla hyödyllisiä: