Osion kuvaus

 • Seuraavan kerran kurssi on mahdollista suorittaa tenttillä ma 27.3.2023 klo 16:30. Ilmoittautuminen Sisussa. Kurssi järjestetään viimeisen kerran syyslukukaudella 2023. Tämän jälkeen kurssi on mahdollista suorittaa ainakin kerran tentillä (maaliskuu 2024). Näillä sivuilla oleva kurssimateriaali on edelleen voimassa, mutta kurssin totetustapaan tulee muutoksia. Asiasta tiedotetaan tarkemmin myöhemmin. Lisätietoja pasi.yla-oijala(at)aalto.fi.


  Välikokeen tulokset ovat alasivulla 'Kotitehtävien pisteet ja koetulokset'

  Lähes lopullinen ryhmäjako on alasivulla 'Labraryhmät', joka näkyy vain Aalto-tunnuksilla.

  Materiaalit-osiossa on laskuharjoitukset ja niiden ratkaisut, kaavakokoelma, laboratoriotyöohje ja labrojen ilmoittautumisohje.

  Pidän vielä tänä syksynä Sähkötekniikka- ja elektroniikka -kurssin. Suoritustapaan tulee muutoksia: osan välikoe- ja tenttitehtävistä voi korvata palautettavilla kotitehtävillä. Kurssin voi myös suorittaa pelkillä kotitehtävillä. Laboratoriotyöt ovat kuitenkin pakolliset. Luennot, laskuharjoitukset ja laboratoriotyöt pyritään pitämään livenä. Kurssi alkaa ke 7.9.2022 klo 12.15–13.45 johdantoluennolla (Kandikeskus, D-sali), jolla kerrotaan kurssin sisällöstä ja suoritustavoista. Laskuharjoitukset alkavat ma 12.9. klo 10.15–11.45 Kandikeskuksen E-salissa (ennen saman viikon luentoa) ja sama harjoitus heti luennon jälkeen ke klo 14.15–15.45 D-salissa. Myös keskiviikon luento ja harjoitus siirtyvät 26.10. alkaen E-saliin. Kurssin sisältöön tulee vain pieniä muutoksia.

  Suoritustavat: laboratoriotyöt ja paras vaihtoehto seuraavista:

  1. Kotitehtävät. Kummankin välikokeen alueelta lasketaan mukaan 4 korkeinta pistemäärää, max. (4+4) x 10 p. Pisterajat ovat samat kuin välikokeissa: 38+(N-1)*8, jossa N = arvosana.

  2. Tentti (4 tehtävää) tai niitä korvaavat kaksi välikoetta (4+4 tehtävää). Tentin pistemäärä (4 x 10 p) kerrotaan kahdella, jotta voidaan käyttää yllä olevia pisterajoja.

  3. 1. ja 2. välikoe niin, että 1 tai 2 huonointa tehtävää voidaan korvata kohdan 1 pisteillä, jotka skaalataan kertoimella 0,5 (erikseen 1. ja 2. välikokeen alue). Kumpaankin välikokeeseen voi siis saada korkeintaan 20 pistettä kotitehtävistä. Huom. maksimipistemäärä yhdestä välikokeesta on 40 riippumatta siitä, hyödynnetäänkö kotitehtävien pisteitä. Lisäys: voit myös suorittaa esim. 1. vk:n alueen kotitehtävillä ja 2. vk:n alueen välikokeella tai päinvastoin.

  4. Tentti samoin kuin edellä, mutta tässä otetaan huomioon kotitehtävien yhteispistemäärä. Näin voidaan korvata 1 tai 2 tenttitehtävää.

  Koska yllä oleva on hieman monimutkaista, teen tarvittaessa tarkennuksia. Tämä suoritustapaohje koskee syksyä 2022, mutta ei välttämättä maaliskuun tenttiä, koska opettaja vaihtuu.

  Kimmo Silvonen

 • Huomaa 2. vk:n ja tentin siirto: 5.12. klo 16.30–19.30.

  Sivua päivitetään viikoittain.

  Tälle sivulle päivitetään syksyn luennot ja niihin liittyvä tekstimateriaali. Vastaavat laskuharjoitukset ja niiden ratkaisut löytyvät osiosta Materiaalit. Palautettavat kotitehtävät tulevat sivulle Tehtävät.

  Luento pidetään keskiviikkoisin 7.9.2022 alkaen klo 12.15.–13.45 salissa D (26.10. alkaen E). Samalla viikolla on kaksi samansisältöistä laskuharjoitusta, ensimmäinen maanantaina jo ennen keskiviikon luentoa ja toinen heti luennon jälkeen: ma klo 10.15–11.45 (E) ja ke klo 14.15–15.45 (D, 26.10. alkaen E). Laskuharjoituksia ei ole ensimmäisellä luentoviikolla, vaan ne alkavat 12.9. ja 14.9.2022.

  7.9. Kurssin esittely: suorittaminen, laskuharjoitukset, laboratoriotyöt, opetusmateriaali. Peruskomponentit ja materiaalien sähköteknilliset ominaisuudet. Tällä viikolla ei vielä ole laskuharjoitusta. 

  14.9. Lineaariset piirit, jännite- ja virtalähteet: perusteet.

  Teksti (teksteihin ei tule päivityksiä). Oheismateriaalia: Simulointiesimerkki (tekstimuotoinen netlist)

  21.9. Kapasitanssin ja induktanssin aiheuttamat muutosilmiöt. Miten Faradayn induktiolaki ja varauksen säilymislaki vaikuttavat virtapiireissä? Teksti

  Luennolla mainittu silta, jonka värähtelyä on mallinnettu RLC-piireillä  .

  Tällä viikolla laskuharjoituksessa esitellään Kako: kaavakokoelma, joka saa olla mukana välikokeissa ja tenteissä, mutta älä luule, että pärjäisit pelkästään sillä!

  28.9. Vaihtovirtapiirit, osoitinlaskenta ja kompleksiluvut. Tämä luento ja vastaava laskuharjoitus ovat kurssin pääsisältöä ja varmoja koetehtävien aiheita! Lusmuilemalla vaarannat läpipääsyn. Teksti.

  5.10. Sähkövoimatekniikka. Vaihtovirran teho ja energia. Kolmivaihejärjestelmä ja AC-moottorit. Moottorit kuuluvat koealueeseen vain siinä laajuudessa kuin niitä käsitellään laskuharjoituksessa. Nämä ovat käytännön kannalta kiinnostavia aiheita – samoin ensi viikolla! Laskuharjoitusten tehtävä 44 jää pois koealueesta.  Teksti.

  12.10. Siirtojohdot ja RF-tekniikkaTeksti2. vk:n ajankohtaa on muutettu: 5.12.2022!
  Käytännön kannalta erittäin mielenkiintoinen, hyödyllinen ja jopa helppo aihe.

  Ti 18.10. klo 14.00–17.00 C-sali (Kandikeskus).  1. välikoe. Välikokeessa saa olla mukana Kako, laskin (ei rajoituksia), MAOL (ei tarvita). Koeviikolla ei ole luentoa, kotitehtävää eikä laskuharjoituksia. Printtaa itsellesi Kako mukaan välikokeeseen!

  26.10. Puolijohteet, diodit ja epälineaariset piirit. Teksti.         Oheismateriaalia: (Chua-simulointeja voi kokeilla esim. labran kahdella omalla koneella): Chua-1    Chua-2    dtf.pdf

  2.11. Bipolaaritransistori (BJT). Tämä on se alkuperäinen transistori. Yksi elektroniikan kulmakivistä ja yleistyökaluista. Teksti.

  9.11. Fetit (FET) eli kavavatransistorit. MOS-kanavatransistorit (MOSFET, CMOS) ovat nykyelektroniikan ja esimerkiksi tietokoneiden tärkein rakenneosa. Käymme läpi tärkeimmät FET-tyypit ja niiden matemaattisen käsittelyn. Vaikutumme Mooren lain tuomista visioista.  Teksti.

  16.11. Operaatiovahvistin. (Kotitehtävän 8 ratkaisu lisätty). Vahvistin elektroniikan peruslohkona. Operaatiovahvistin-IC:t ovat yksi analogiaelektroniikan kulmakivistä. Operaatiovahvistimia käyttäen on helppo rakentaa hyvin toimivia laitteita, joiden toiminta ei  esim. komponenttien epäideaalisuuden takia juuri poikkea teoreettisesta.  Teksti.

  Laboratoriotyö numero kahdessa offset-jännite aiheuttaa virhettä tasajännitevahvistukseen. Jos 0,5 V:n tulojännitteellä vahvistus on –9, tulisi sen vastaavasti olla –11, kun tulojännite on –0,5 V. Ja näin onkin. Siniaallolla (esim. f = 1 kHz) vahvistusvirhettä ei ole ja taajuusvastekäyrä (63 Hz – 32 kHz) vastaa laboratoriotyö ykkösen simulointia.

  23.11. Elektroniset teholähteet. Lineaariset ja hakkurit, energiankeräimet, tasasuuntaus. Jäähdytyksen mitoitus (erityisesti tämä osuus on elektroniikassa yleispätevää tietoa).  Teksti.

  Tällä viikolla oli viimeinen luento ja viimeinen laskuharjoitus – kirjaimellisesti!

  Muutettu! Ma 5.12. klo 16.30–19.30 sali B, E-sali ei ole käytössä.  2. välikoe ja tentti. Jos suoritat samalla kertaa sekä välikokeen että tentin, korkeampi arvosana jää voimaan.

  Ma 27.3.2023 klo 16.30-18.30 Ylimääräinen tentti.

  Hyvää joulua ja menestystä urallanne! Se onkin sitten hasta la vista, baby!

  t. X

 • Tänne tulevat laskuharjoitukset ratkaisuineen sekä laboratoriotöiden ohjeet. Palautettavat kotitehtävät ovat osiossa Tehtävät.

 • Palautettavat kotitehtävät. Tulokset tulevat osioon Kotitehtävät ja koetulokset, joka näkyy vain Aalto-tunnuksilla kirjautuneille.

  Palautusaika on sunnuntai-ilta tai hätätilassa seuraava yö. Vastaukset arvostellaan maanantaisin. Ensimmäisen tehtävän palautuspäivä on 18.9. ja viimeisen 27.11. Vastauksista annetaan 0–10 pistettä viikossa, joista välikokeeseen tai tenttiin lasketaan 50% neljästä korkeimmasta viikkopistemäärästä. Yhden välikokeen alueelta voi saada 0,5 x 4 x 10 p = 20 pistettä. Näillä pisteillä voi korvata saman alueen välikokeen yhden tai kaksi vähiten pisteitä tuonutta tehtävää. Sama laskentatapa on käytössä erikseen molemmissa välikokeissa. Jos saat kotitehtävistä esim. 10 pistettä välikokeseen, se korvaa kokonaan huonoimman välikoetehtävän. 12 pistettä korvaisi huonoimman tehtävän 10:llä pisteellä ja antaisi toisesta tehtävästä kaksi pistettä, mikäli kokeen toiseksi huonoimman tehtävän pistemäärä on tämän alle. Tähän asiaan voi vielä tulla tarkennuksia. Tavoitteena on opiskelijan etu, mutta ei kuitenkaan kohtuuton etu.

 • Linkki viimevuotiseen tenttitehtäväkokoelmaan.

 • Elektroniikka ja sähkötekniikka 2018

  Tähän ei vielä ole tiedossa korjauksia. Paitsi että Schukosta puuttuu c (suomeksi lyhyesti suko).

  Sähkötekniikka ja piiriteoria 2009

  Korjauksia

  Elektroniikka ja puolijohdekomponentit 2009

  Korjauksia

  Sähkötekniikka ja elektroniikka 2003-2007

  Korjauksia ja pieniä lisäyksiä


 • Saatavilla vasta, kun: Kentän Sähköpostiosoite sisältö päättyy näin: @aalto.fi  Viimeisellä kotitehtävällä (10.) voi korottaa huonointa pistemäärää viikoista 6–9,

  Viidennellä kotitehtävällä voi korottaa huonointa edellisistä viikoista:  Ratkaisut ovat alasivulla 'Vanhoja koetehtäviä ratkaisuineen'.


 • Saatavilla vasta, kun: Kenttä Käyttäjätunnus sisältää (käytä: aalto.fi) sisältää aalto.fi

  Laboratoriotyöt alkavat tasalta, jos mahdollista, ja päättyvät tasaan mennessä. Heti saa poistua, kun on valmis. Ryhmä täyttää paikan päällä yhteisen vastauslomakkeen. Ryhmäjaon ei tarvitse olla kiinteä. Koska ryhmät ovat täysiä, pyrkikää tulemaan omalla vuorollanne, jos suinkin mahdollista, vaikka muut ryhmäläiset eivät pääsisikään. Väärävuorolaiset sijoitetaan tilapäisesti olemassa oleviin ryhmiin, koska työpisteitä on vain kaksi/laboratoriotyö eli yhteensä kahdeksan. Tällä hetkellä ainoastaan torstain klo 10 vuorolla on reilummin tilaa ja kaikki muut vuorot ovat lievästi ylibuukattuja. Jos joudut korvaamaan puuttumaan jääneen työn, olisi optimaalista, että tulisit to klo 10. Yksi rästivuoro järjestetään tarvittaessa (mahdollisesti 3. tai 4. viikolla 41-42). Työohjeet ovat MyCon kohdassa Materiaalit.

  Listaan on merkitty ensimmäisellä viikolla tehtävän työn numero, joka vaihtelee ryhmittäin. Seuraavilla viikoilla työt tehdään numerojärjestyksessä niin, että nelosen jälkeen tulee ykkönen. Toivoisin, että tiistain 25.10. ryhmissä yksi tai kaksi työn 3 tekijää siirtyisi tekemään työtä numero yksi, koska nyt työn 3 tekijöitä on yhdeksän (3 x 3).

  Jos huomaat virheitä tai muutostarpeita, ota yhteyttä Kimmoon. Pahoittelen fonttiongelmaa.

  Ma 24.10.-14.11. klo 12-14

  Ti 25.10.-15.11. klo 12-14

  Ke 26.10.-16.11. klo 10-12

  To 27.10.-17.11. klo 10-12

  To 27.10.-17.11. klo 12-14

  To 27.10.-17.11. klo 14-16

  Pe 28.10.-18.11. klo 10-12