Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuasi:

- tulet toimeen arki- ja työelämän tavallisissa suullisissa viestintätilanteissa

- osaat laatia kirjallisia viestejä

- tunnet jossakin määrin saksankielisten maiden tapakulttuuria

 

 

 

Laajuus: 3

Aikataulu: 24.10.2023 - 30.11.2023

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Pauli Kudel

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden): A2

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kielen perusrakenteiden täydentäminen, perussanaston laajentaminen, keskeisten viestintätilanteiden suullinen ja kirjallinen harjoittelu, saksankielisten maiden maantuntemusta.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssin suoritus edellyttää aktiivista osallistumista tuntityöskentelyyn, kirjallisia ja suullisia tehtäviä (30%) ja kokeet (70 %).

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  24 h (kontaktiopetus) + 57 h (itsenäinen työskentely) TAI 36 h (ryhmäopetus) + 45 h (itsenäinen työskentely)

   

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssin CEFR-taso on A1 - A2. Opetuskieli tarvittaessa myös englanti. Kaikkien Aallon koulujen opiskelijoille.

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Syksy I
  2022-2023 Syksy I - II
  2022-2023 Syksy II
  2022-2023 Kevät III - IV
  2023-2024 Syksy I - II
  2023-2024 Kevät III
  2023-2024 Kevät III - IV
  2023-2024 Kevät IV

  Ilmoittautuminen :

  Ilmoittautuminen Sisussa.